[email protected] วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
ผู้บังคับบัญชา

พลตรี ปพน ไชยเศรษฐ

ผู้อำนวยการ

สำนักโยธาธิการสำนักงานสนับสนุน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม