[email protected] วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. ประจำปี 2565  มี ผอ.สสน.สป.เป็นประธาน  โดย ผอ.สยธ.สสน.สป., รอง ผอ.สยธ.สสน.สป., นายช่างใหญ่ สยธ.สสน.สป., หน.นขต.สยธ.สสน.สป. และ กพ.สยธ.สสน.สป. เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 28 ก.ย.65, 0800 ณ บริเวณหน้าอาคาร สสน.สป.

S__8437772.jpgS__8437779.jpgS__8437778.jpgS__630793.jpg