[email protected] วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร

พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ กพ.ที่เกษียณอายุ และขอลาออกจากราชการฯ ปี 2565 เมื่อ 21 ก.ย.65, 0930 ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 6 อาคาร สยธ.ฯ   โดยมี ผอ.สยธ. เป็นประธาน

IMG_1523-(1).jpg
IMG_1530-(1).jpg
IMG_1530.jpgIMG_1533.jpg

IMG_1534_0.jpgIMG_1536.jpgIMG_1538.jpg
IMG_1540.jpgIMG_1543.jpgIMG_1545.jpgIMG_1547.jpgIMG_1551-(1).jpgIMG_1554.jpg