รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)